Zdalne nauczanie – jak optymalnie wykorzystać ten czas?

2

Jak wiemy – w ubiegłym miesiącu rodzice uczniów w całym kraju ponownie stanęli przed wyzwaniem, jakim jest zapewnienie opieki i komfortu dzieciom podczas zdalnej edukacji. Zajęcia prowadzone on-line wzbudzają wiele wątpliwości i kontrowersji. Może jednak warto potraktować ten czas jako cenną lekcję i spróbować dostrzec kilka korzyści?

Korzyści z edukacji zdalnej

Proponujemy, by wykorzystać ten czas jako trening samodzielności dla dziecka (zwłaszcza dotyczy to maluchów w klasach 1-3). Samodzielne obsługiwanie komputera oraz dopilnowanie godzin, w czasie których odbywają się spotkania on-line, z pewnością zaprocentuje w kolejnych latach. Ponadto warto w tym czasie nauczyć dziecko korzystania z rozmaitych pomocy naukowych oraz źródeł pisanych, ale także tych dostępnych w sieci. To bardzo ważne, aby dziecko potrafiło uczyć się samodzielnie oraz poszukiwać potrzebnych mu informacji. Podczas nauczania zdalnego warto zaufać dziecku i pozwolić mu na maksimum samodzielność oraz na ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mu obowiązki. Wszystko to sprawi, że ta trudna sytuacja może okazać się cenną lekcją samodzielności oraz obowiązkowości.

2 thoughts on “Zdalne nauczanie – jak optymalnie wykorzystać ten czas?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *