Gdzie wykorzystuje się skanowanie laserowe?

0

W ostatnich kilkunastu latach technologia skanowania laserowego przeżywa dynamiczny rozwój. Znajduje zastosowanie w branżach, które jeszcze dekadę temu nie zdawały się być dostępne dla tego rodzaju innowacji. To dlatego właśnie pojawiają się na rynku firmy w pełnym spektrum wykorzystujące tę technologię przy skanowaniu naziemnym, mobilnym i lotniczym. Firma geodezyjna konsekwentnie śledzi najnowsze trendy i wyznacza własne ścieżki rozwoju. A to w prostej drodze prowadzi do tworzenia nowych opatentowanych metod, które gwarantują skuteczne pomiary, ale także doradztwo w wyborze optymalnego sprzętu, dostosowanego do specyfiki danego zadania.

Jakie są rodzaje skanowania laserowego?

Przede wszystkim w Gispro wykorzystuje się naziemny skaning laserowy (TLS – Terrestrial Laser Scanning) do pomiarów budynków, obiektów inżynierskich i mniejszych struktur przestrzennych. Poza tym popularnością cieszą się też usługi mobilne (MLS – Mobile Laser Scanning). To rozwiązanie najczęściej wykorzystywane do oceny parametrów obiektów liniowych – takich jak drogi, linie kolejowe i nadbrzeża. Natomiast do pomiarów średnich powierzchni, zazwyczaj w zakresie kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych warto wybrać bezzałogowy laserowy (ULS – Unmanned Laser Scanning), a duże przestrzenie można prześledzić, wykorzystując urządzenia lotnicze (ALS – Airborne Laser Scanning).

Kiedy sprawdza się technologia LiDAR?

Wykorzystywana przez skanowanie laserowe oraz badania georadarowe metoda pomiarowa LiDAR (Light Detection and Ranging) generuje światło laserowe. Dzięki temu umożliwia tworzenie trójwymiarowych modeli różnych obiektów. Początkowo stosowano LiDAR głównie do lotniczych i naziemnych pomiarów, ale z czasem znalazło zastosowanie również w skaningu mobilnym. Tego rodzaju metoda różni się nie tylko pod względem pułapu pozyskiwania danych, ale także sposobu działania skanera. Dostępne są impulsowe i fazowe. Te pierwsze są bardziej elastyczne i mniej zależne od warunków zewnętrznych, więc umożliwiają pracę na większych odległościach, podczas gdy skanery fazowe gwarantują precyzyjne skany na mniejszych odległościach.

Czym są chmury punktów?

Każda z metod skanowania laserowego finalnie generuje chmurę punktów. Jest to zapis współrzędnych XYZ każdego punktu, który został trafiony przez wiązkę lasera. Ten sposób pozyskiwania danych wpływa na dystrybucję punktów w przestrzeni. Skanowanie naziemne daje równomierne chmury punktów, podczas gdy skanowanie mobilne lub lotnicze pozyskuje punkty wzdłuż trajektorii ruchu skanera. Dzięki temu pomiary dla przemysłu są przede wszystkim dokładne. W tym wypadku zestaw danych charakteryzuje się bardzo dużą dokładnością, nawet do 1-2 mm, a proces przetwarzania chmury punktów i analizy danych LiDAR odbywa się w biurze, minimalizując ryzyko błędów i pozwalając na wielokrotne powroty do zebranych przez skaner laserowy danych.

 

 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *